Een willekeurig wachtwoord genereren

  1. Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Wachtwoordbeheer.
  2. Wijzig indien nodig de criteria voor het genereren van willekeurige wachtwoorden door het volgende te doen:
    • Druk op de toets Menu > Opties.Wijzig het veld Lengte.
    • Druk op de toets Menu > Opties.Schakel de selectievakjes Letters opnemen, Getallen opnemen of Symbolen opnemen in of uit.
  3. Druk op de toets Menu > Nieuw.
  4. Druk op de toets Menu > Willekeurig wachtwoord.
  5. Druk op de toets Menu > Opslaan.