Het wachtwoord van uw smartphone instellen of wijzigen

Als u het wachtwoord van uw BlackBerry-smartphone bent vergeten, kan dit niet worden achterhaald. Als u uw huidige wachtwoord niet meer weet, kunt u uw wachtwoord opnieuw instellen door alle smartphonegegevens te verwijderen.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Wachtwoord.
    • Klik op Wachtwoord instellen als u een wachtwoord wilt instellen.
    • Klik op Wachtwoord wijzigen als u uw wachtwoord wilt wijzigen.
  3. Typ een wachtwoord.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.
Schakel het selectievakje Inschakelen uit als u het wachtwoord voor uw smartphone wilt uitschakelen.