De radiozender wijzigen

Klik in het beginscherm op het pictogram Media > pictogram FM-radio.