Uw smartphone zichtbaar maken

Als u uw BlackBerry-smartphone zichtbaar maakt, kunnen andere Bluetooth®--apparaten uw smartphone detecteren.
  1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren.
  2. Klik op Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen.
    • Stel het veld Zichtbaar in op Ja als u uw smartphone zichtbaar wilt maken.
    • Stel het veld Zichtbaar in op 2 minuten als u uw smartphone slechts 2 minuten zichtbaar wilt maken. Na 2 minuten wordt het veld Zichtbaar automatisch ingesteld op Nee.