De naam van een gekoppeld Bluetooth-apparaat wijzigen of het apparaat verwijderen

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet u Bluetooth inschakelen.Om een gekoppeld Bluetooth-apparaat te kunnen verwijderen, moet u eerst de verbinding tussen uw BlackBerry-smartphone en het Bluetooth-apparaat verbreken.
  1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren.
  2. Klik op Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen.
  3. Klik op een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
    • Om de naam van het toestel wijzigen, drukt u op de toets Menu > Apparaateigenschappen. Wijzig de naam van het Bluetooth-apparaat in het veld Toestelnaam. Druk op de toets Menu > Opslaan.
    • Om het toestel te verwijderen, drukt u op de toets Menu > Toestel verwijderen.