Een wijziging in Woordvervanging ongedaan maken

Als de functie Woordvervanging een woord wijzigt dat u niet gewijzigd wilt hebben, kunt u deze wijziging ongedaan maken.
Druk tijdens het typen tweemaal op de toets Backspace/Delete.