Automatisch toevoegen van items aan het aangepaste woordenboek stoppen

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Typen en taal > Typen.
  3. Voor een toetsenbord klikt u op Geavanceerde stijlopties.
  4. Schakel het selectievakje Typen uit.
  5. Schakel het selectievakje Namen uit.
  6. Wijzig het veld E-mail in Uit.
  7. Druk op de toets Menu > Opslaan.