Uw voorkeuren voor bellen via Wi-Fi wijzigen

  1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren.
  2. Klik op Netwerken en verbindingen > Mobiel netwerk.
  3. Wijzig het veld Voorkeursnetwerk voor oproepen.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.