Een netwerkverbinding in- of uitschakelen of de status ervan controleren

U dient netwerkverbindingen op bepaalde plaatsen uit te schakelen, zoals in een vliegtuig of een ziekenhuis. Raadpleeg voor meer informatie het boekje met veiligheids- en productinformatie voor uw BlackBerry-smartphone.
Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren.