Indicatoren voor het bereik van het draadloze netwerk

Indicatoren in de rechterbovenhoek van het beginscherm geven het bereik van het draadloze netwerk weer voor het gebied waarin u uw BlackBerry-smartphone gebruikt. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over het dekkingsgebied van draadloze netwerken.

Indicator

Beschrijving

Afbeelding van indicator van signaalsterkte van draadloos netwerk.

Geeft informatie over de sterkte van het draadloze signaal. Drie of meer balkjes duiden een sterk signaal aan. Een minder sterk signaal kan erop wijzen dat de smartphone meer vermogen moet leveren om verbinding met het zwakke signaal te maken.

3GAfbeelding van BlackBerry-opsommingstekens., 4GAfbeelding van BlackBerry-opsommingstekens., H+Afbeelding van BlackBerry-opsommingstekens., EDGE, GPRS, NXTL, MIKE of NTWK

U bent verbonden met een mobiel netwerk en u hebt toegang tot functies zoals e-mail en surfen op internet. Als u een van de indicatoren niet ziet, kunt u zich in een gebied met een lagere draadloze dekking bevinden waar bepaalde functies niet kunnen worden gebruikt. U kunt dan mogelijk alleen maar bellen en tekstberichten versturen en ontvangen.

Afbeelding van de SOS-indicator voor het dekkingsgebied.

U kunt alleen alarmnummers bellen.

Afbeelding van indicator voor geen dekking.

U bent in een gebied zonder draadloze dekking.

Afbeelding van indicator voor uitgeschakelde verbinding met draadloos netwerk.

Er is geen verbinding met het draadloze netwerk.

Afbeelding van de indicator voor Wi-Fi-dekking.

U bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk en hebt toegang tot BlackBerry-services, zoals e-mail en surfen op internet via de Wi-Fi-verbinding.

Afbeelding van de indicator voor Wi-Fi-dekking.

Uw Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld, maar u bent niet verbonden met een Wi-Fi-netwerk, of u bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk, maar u hebt geen toegang tot BlackBerry-services zoals e-mail en surfen op internet via de Wi-Fi-verbinding.

Afbeelding van de Bluetooth-indicator.

Uw Bluetooth®--verbinding is ingeschakeld en u hebt verbinding met een Bluetooth-toestel.

Afbeelding van de Bluetooth-indicator

Uw Bluetooth-verbinding is ingeschakeld, maar u hebt geen verbinding met een Bluetooth-toestel.

Afbeelding van NFC-indicator

Uw NFC-verbinding is ingeschakeld.