Een webadres, koppeling of afbeelding verzenden

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Browser.
    • Markeer een webpagina als u een webadres wilt verzenden voor een webpagina die in de map met bladwijzers of in de browsergeschiedenis staat.
    • Blader naar een webpagina als u een ander webadres wilt verzenden.
    • Als u een koppeling of afbeelding van een webpagina wilt verzenden, markeert u de koppeling of afbeelding.
  2. Druk op de toets Menu > Adres van pagina verzenden, Koppeling verzenden of Koppeling naar afbeelding verzenden.
  3. Klik op een berichttype.
Om terug te keren naar de browser drukt u na het verzenden van het bericht op de toets Escape.