Op internet surfen

Neem voor meer informatie over de kosten voor het gebruik van de browser contact op met uw serviceprovider.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Browser.
  2. Typ een webadres of zoektermen in de adresbalk.
  3. Druk op de toets Enter op het toetsenbord.

Als u het laden van een webpagina wilt stoppen, drukt u op de toets Menu > Stoppen.