Contactpersonen automatisch toevoegen als u certificaten of PGP-sleutels aan de sleutelopslag toevoegt

U kunt uw BlackBerry-smartphone zo instellen dat contactpersonen aan uw contactpersonenlijst worden toegevoegd via informatie van een certificaat of PGP-sleutel in de sleutelopslag. Als u bijvoorbeeld het openbare certificaat van een medewerker aan uw sleutelopslag toevoegt, kan uw smartphone automatisch een contactpersoon maken met de naam, organisatie, telefoonnummer en adres van die persoon.

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Sleutelopslag.
  3. Schakel het selectievakje Certificaate-mail toevoegen aan contactpersonen in.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.