Geheugenopschoning inschakelen

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Geheugen opschonen.
  3. Schakel het selectievakje Inschakelen in.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.