Uw mediakaart of ingebouwde mediaopslag formatteren

Afhankelijk van uw BlackBerry-smartphonemodel, kunt u de ingebouwde mediaopslag van uw smartphone mogelijk niet formatteren.

Let op!:
Als u uw mediakaart of ingebouwde mediaopslag formatteert, worden alle gegevens die naar uw mediakaart of ingebouwde mediaopslag zijn opgeslagen, verwijderd. Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Toestel > Opslag.
  3. Druk op de toets Menu > Formatteren.
  4. Volg de instructies op het scherm.