Audio- en videosnelkoppelingen in- en uitschakelen

Standaard gebruikt uw BlackBerry-smartphone de volumetoetsen en de Mute-toets als snelkoppelingen om audio- en videobestanden af te spelen, te pauzeren en over te slaan.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Media.
  2. Druk op de toets Menu > Mediaopties.
  3. Schakel het selectievakje Volume/Mute-toetsen gebruiken voor afspelen, onderbreken en overslaan in of uit.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.