De taal voor spraakopdrachten wijzigen

Wanneer u de taal voor spraakopdrachten wijzigt, wijzigt u de taal voor aanwijzingen en de taal die u gebruikt om een spraakopdracht te maken.

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Typen en taal > Taal.
  3. Wijzig het veld Spraakgestuurd bellen.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.