Het standaardsymbool voor valuta wijzigen

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Typen en taal > Toetsenbord.
  3. Wijzig het veld Valutatoets.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.