Een mediabestand afspelen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik in het beginscherm op het pictogram Media.Klik op een mediatype. Klik indien nodig op een categorie.
  • Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Spraakmemo's.
 2. Klik op een bestand.
 3. Als de mediabesturingselementen niet onder aan het scherm verschijnen, klik dan op het trackpad.
  • Om een mediabestand af te spelen, klikt u op het pictogram Afspelen.
  • Om het afspelen van een mediabestand te onderbreken, klikt u op het pictogram Onderbreken.
  • Om een mediabestand af te spelen, klikt u op het pictogram Stoppen.
  • Om naar het volgende mediabestand te gaan, klikt u op het pictogram Volgende.
  • Om naar het vorige mediabestand te gaan of om naar het begin te gaan van het mediabestand dat wordt afgespeeld, klikt u op het pictogram Vorige.
  • Om snel vooruit te spoelen of terug te spoelen in een bestand, klikt u op de voortgangsbalk. Schuif uw vinger naar rechts of naar links over het trackpad. Klik opnieuw op de voortgangsbalk.