Rechten voor een toepassing van derden instellen

Opmerking: Het wijzigen van rechten voor toepassingen van derden kan de werking van toepassingen op uw BlackBerry-toestel sterk beïnvloeden. Voor meer informatie over de invloed die het wijzigen van deze rechten kan hebben op de werking van de toepassingen op uw smartphone, kunt u contact opnemen met uw beheerder of serviceprovider.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Toestel > Toepassingsbeheer.
    • U kunt de rechten voor een specifieke toepassing van derden instellen door de toepassing te markeren. Druk op de toets Menu > Toestemmingen bewerken.
    • U kunt de rechten voor alle toepassingen van derden instellen door op de toets Menu > Standaardtoestemmingen bewerken.
  3. Selecteer Verbindingen, Interacties of Gebruikersgegevens en druk op de toets Menu > Uitvouwen.
  4. Wijzig de toestemmingsvelden.
  5. Druk op de toets Menu > Opslaan.