Een doorschakelnummer toevoegen, wijzigen of verwijderen

Als u deze taak wilt uitvoeren, dient de serviceprovider van het draadloos netwerk uw SIM-kaart of de BlackBerry-smartphone in te stellen voor deze service.
  1. Druk in het beginscherm op de toets Send Send.
  2. Druk op de toets Menu > Opties > Oproepen doorschakelen.
  3. Druk op de toets Menu.
    • Klik op Nieuw nummer om een doorschakelnummer toe te voegen. Typ een telefoonnummer. Druk op de toets Enter op het toetsenbord.
    • Klik op Nummers bewerken om een doorschakelnummer te wijzigen. Markeer een telefoonnummer. Druk op de toets Menu > Bewerken.Wijzig het telefoonnummer. Druk op de toets Enter op het toetsenbord.
    • Klik op Nummers verwijderen om een doorschakelnummer te verwijderen. Klik op een telefoonnummer. Klik op Verwijderen.
  4. Druk op de toets Menu > Sluiten.