Bellen

  1. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Als uw BlackBerry-smartphone is ontgrendeld, drukt u op de toets Verzenden.
    • Als uw smartphone is vergrendeld en u deze niet wilt ontgrendelen, drukt u op de toets Menu > Bellen.
  2. Typ een telefoonnummer of de naam van een contactpersoon.
  3. Druk op de toets Verzenden.
Druk op de toets Eind als u het gesprek wilt beƫindigen.