De standaardoptie voor ondertekening en codering wijzigen

Uw BlackBerry-smartphone is ontworpen om de standaardoptie voor ondertekening en codering te gebruiken wanneer u een bericht verzendt naar een contactpersoon naar wie u nog niet eerder een bericht hebt verzonden of van wie u nog niet eerder een bericht hebt ontvangen. Anders gebruikt uw smartphone de berichtgeschiedenis om een optie voor ondertekening en codering voor te stellen.

U kunt uw smartphone instellen om in plaats daarvan te proberen de standaardoptie voor ondertekening en codering te gebruiken voor uw uitgaande berichten. Als berichtenclassificaties echter zijn ingeschakeld, kan de standaardoptie voor ondertekening en codering mogelijk niet worden gebruikt, afhankelijk van de veiligheidsvereisten van de classificatie. Als uw standaardoptie voor ondertekening en codering bijvoorbeeld is ingesteld op Ondertekenen en u stelt een antwoord op voor een bericht met vertrouwelijk als classificatie, dan is de optie voor ondertekenen en codering ingesteld op Ondertekenen en codering, en niet op de standaardoptie voor ondertekenen en coderen.

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > Standaardservices.
  3. Wijzig het veld Standaardcodering.
    • Om te proberen de standaardoptie voor ondertekening en codering te gebruiken voor uitgaande berichten, stelt u het veld Coderingssuggestie uitgaand bericht in op Standaardcodering gebruiken.
    • Om de optie voor ondertekening en codering op basis van de berichtgeschiedenis te gebruiken, stelt u het veld Coderingssuggestie uitgaand bericht in op Berichtgeschiedenis gebruiken.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.