Automatische back-up en automatisch herstel van sleutelopslag uitschakelen

Van de items in de sleutelopslag op uw BlackBerry-smartphone wordt standaard een back-up gemaakt en deze gegevens worden standaard hersteld wanneer u een back-up maakt van uw smartphonegegevens of deze herstelt. Als u om veiligheidsredenen geen back-up van uw persoonlijke sleutel wilt maken op uw computer of u geen persoonlijke sleutel wilt herstellen vanaf uw computer, kunt u het automatisch maken van back-ups en herstellen van sleutelopslaggegevens uitschakelen.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Sleutelopslag.
  3. Schakel het selectievakje Back-up maken/herstellen van sleutelopslag toestaan uit.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.
Als u de automatische back-up en het automatische herstel van gegevens uit de sleutelopslag wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje Back-up maken/herstellen van sleutelopslag toestaan in.