Berichten zoeken

U kunt zoeken naar berichten op uw BlackBerry-smartphone. Mogelijk kunt u ook naar berichten zoeken in de e-mailtoepassing op uw computer of in een andere gekoppelde e-mailaccount, als uw e-mailaccount gebruikmaakt van de BlackBerry Internet Service of een BlackBerry Enterprise Server die deze functie ondersteunt.
Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
Opmerking: Als u naar berichten zoekt, zoekt uw smartphone niet naar bijlagen.
Om een zoekopdracht te stoppen, drukt u op de toets Escape.