Tips: sneller werken

Klik voor volledige instructies op de koppelingen onder Verwante informatie onder in het scherm.

Gebruik populaire opties zoals het instellen van het alarm, het weergeven van meldingen en het in- of uitschakelen van netwerkverbindingen.

Markeer en klik op de gebieden boven aan het beginscherm.

Bekijk alle apps en mappen in het beginscherm of minimaliseer het paneel en bekijk de achtergrond.

Klik op de navigatiebalk op Alles.

Schakel over naar een andere app.

Houd de toets Menu ingedrukt. Klik op een app.
Opmerking: De andere app wordt mogelijk nog uitgevoerd op de achtergrond.

Open een app met een sneltoets.

Druk op een sneltoets aan de zijkant van uw BlackBerry-smartphone.
Opmerking: U kunt wijzigen welke functie wordt geopend als u op een sneltoets drukt.

Gebruik de pop-upmenu's.

Pop-upmenu's bevatten veelgebruikte acties en worden weergegeven in het midden van het scherm. U kunt bijvoorbeeld het pop-upmenu in een bericht gebruiken om het bericht te archiveren, door te sturen of te beantwoorden. Om een pop-upmenu te openen, houdt u het trackpad ingedrukt. Om een opdracht te selecteren, klikt u met het trackpad.

Schakel over naar de panelen Favorieten, Media, Downloads en Regelmatig.

Markeer Alles op de navigatiebalk in het beginscherm en veeg naar rechts of links en schuif uw vinger op het trackpad naar rechts of links.

Voeg een app toe aan het paneel Favorieten.

Markeer een app in het beginscherm of in een map. Druk op de toets Menu > Markeren als favoriet.

Wijzig de opties voor het beginscherm, zoals de achtergrond.

Druk in het beginscherm op de toets Menu > Opties.