Wijzigen wat er gebeurt wanneer u typt in het beginscherm

Afhankelijk van uw invoertaal kunt u mogelijk geen sneltoetsen gebruiken om toepassingen te openen.
  1. Druk in het beginscherm op de toets Menu > Opties.
    • Wijzig het veld Starten door typen in Universeel zoeken als u op uw BlackBerry-smartphone of internet wilt zoeken wanneer u typt in het beginscherm.
    • Wijzig het veld Starten door typen in Toepassingssnelkoppelingen als u toepassingen wilt openen wanneer u op sneltoetsen drukt.
  2. Druk op de toets Menu > Opslaan.