Belangrijke toetsen

Toetsen aan de voorkant van uw BlackBerry-smartphone

Afbeelding van trackpad

Trackpad

 • Beweeg uw vinger om over het scherm te navigeren.
 • Druk (klik) om een item te selecteren.
 • Houd uw vinger op het scherm gedrukt om een pop-upmenu te openen.

Afbeelding van menutoets

Menu

 • Een menu openen.
 • Een gemarkeerd menu-item selecteren.
 • Houd ingedrukt om snel tussen toepassingen te schakelen.

Afbeelding van Escape-toets

Escape

 • Terug naar het vorige scherm.
 • Het menu sluiten.

Afbeelding van verbindingstoets

Verzenden

 • Een oproep plaatsen.
 • Een oproep beantwoorden.

Afbeelding van verbreektoets/aan-uittoets

Verbreektoets/aan-uittoets

 • Een gesprek beĆ«indigen.
 • Terugkeren naar het beginscherm.
 • Houd deze toets ingedrukt om uw BlackBerry-smartphone in of uit te schakelen.

Toetsen boven op uw smartphone

Afbeelding van vergrendeltoets

Vergrendelen

Vergrendel uw toetsenbord.

Toetsen rechts op uw smartphone

Afbeelding van Volume/Mute-toetsen

Volume/Mute

 • Druk op de bovenste en onderste toetsen om het volume te wijzigen.
 • Houd de bovenste of onderste toets ingedrukt om het volgende of vorige mediabestand af te spelen.
 • Druk op de bovenste of onderste toets om in of uit te zoomen voordat u een foto of video maakt.
 • Druk de middelste toets om een gesprek of het volume te dempen.

Afbeelding van rechtersneltoets

Rechtersneltoets

 • Open de camera, indien ondersteund. Om een foto te maken, drukt u opnieuw op de sneltoets.
 • U kunt de functie van deze toets ook aanpassen.

Toetsen links op uw smartphone

Afbeelding van linkersneltoets

Linkersneltoets

 • Druk om BBM te openen, indien ondersteund.
 • U kunt de functie van deze toets ook aanpassen.

Toetsenbord

Afbeelding van de Shift-toets

Shift

Hoofdletters invoeren.

Afbeelding van de Alt-toets

Alt

Het andere teken invoeren dat op een toets staat.

Afbeelding van de Symbol-toets

Symbol-toets

De symbolenlijst openen.

Afbeelding van de toets Backspace/Delete

Backspace/Delete

Het vorige teken of een geselecteerd item verwijderen.

Afbeelding van de Enter-toets

Enter

Een item selecteren.

Afbeelding van luidsprekertoets

Luidspreker

De luidspreker tijdens een gesprek in- of uitschakelen.