Een serviceboek accepteren, verwijderen of herstellen

Uw serviceprovider of beheerder kan via het draadloze netwerk een serviceboek naar uw BlackBerry-smartphone verzenden om een extra service of toepassing aan uw smartphone toe te voegen.

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > Serviceboek.
  3. Markeer een serviceboek.
  4. Druk op de toets Menu.
    • Klik op Accepteren om een serviceboek te accepteren.
    • Klik op Verwijderen om een serviceboek te verwijderen.
    • Klik op Verwijderen ongedaan maken om een serviceboek te herstellen.