Verklarende woordenlijst

certificaat
Een BlackBerry-smartphone gebruikt een certificaat als een digitaal document dat de identiteit en openbare sleutel van een certificaathouder koppelt. Elk certificaat heeft een bijbehorende persoonlijke sleutel die afzonderlijk wordt opgeslagen. Een certificeringsinstantie ondertekent het certificaat om aan te geven dat dit certificaat authentiek en betrouwbaar is. Dit kan ook een digitaal certificaat worden genoemd.
certification authority
Een certificeringsinstantie (CA) is een vertrouwde externe organisatie die de informatie of identiteit van computers op een netwerk controleert en digitale certificaten uitgeeft.
CRL-server
Een BlackBerry-smartphone maakt gebruik van een CRL-server om de meest recent gepubliceerde intrekkingsstatus van een certificaat te controleren. Certificeringsinstanties publiceren Certificate Revocation Lists (certificaatintrekkingslijsten) op CRL-servers.
Server waarop DSML is ingeschakeld
Een BlackBerry-smartphone gebruikt een server waarop Directory Service Markup Language (DSML) is ingeschakeld om certificaten te zoeken en te downloaden.
IT-beleid
Een IT-beleid bestaat uit verschillende IT-beleidsregels waarin de beveiligingsfuncties en het gedrag van BlackBerry-smartphones, BlackBerry PlayBook-tablets, the BlackBerry Desktop Software en de BlackBerry Web Desktop Manager zijn vastgelegd.
Server waarop LDAP is ingeschakeld
Een BlackBerry-smartphone gebruikt een server waarop LDAP is ingeschakeld om certificaten en PGP-sleutels te zoeken en te downloaden.
massaopslagmodus
In de massaopslagmodus kunnen gebruikers bestanden tussen een mediakaart en hun computer overbrengen als ze hun BlackBerry-smartphone aansluiten op hun computer.
persoonlijk certificaat
Een persoonlijk certificaat is een certificaat dat een certificeringsinstantie toewijst aan een gebruiker.
persoonlijke PGP-sleutel
Een persoonlijke PGP-sleutel bestaat uit een PGP openbare sleutel en een PGP persoonlijke sleutel.
PIN
Each BlackBerry smartphone has a unique personal identification number (PIN). If you know a contact's PIN, you can use it to add them to your BlackBerry Messenger, or you can send them a PIN message. You can find your PIN by typing mypin in any text field.
persoonlijke sleutel
BlackBerry-smartphones maken gebruik van persoonlijke sleutels om e-mailberichten of PIN-berichten van gebruikers te ondertekenen en om de e-mailberichten die gebruikers ontvangen te decoderen. Informatie betreffende een persoonlijke sleutel wordt niet openbaar gemaakt.
openbare sleutel
BlackBerry-smartphone gebruiken openbare sleutels om e-mailberichten en PIN-berichten te coderen die gebruikers naar certificaathouders verzenden en om de handtekening te verifiëren in e-mailberichten en PIN-berichten die gebruikers ontvangen van certificaathouders.
hoofdcertificaat
Een hoofdcertificaat is een door de maker zelf ondertekend certificaat dat doorgaans aan een certificeringsinstantie toebehoort.
tap
Een tik is een gebruikersinteractie met een aanraakscherm. Tik hiervoor kort op het scherm met een vinger. Voor sommige handelingen moet de gebruiker op het scherm tikken en de vinger een tijdje op het scherm houden. Als u bijvoorbeeld uw voicemail wilt openen, plaatst u uw vinger een tijdje op de toets 1 in de app Telefoon. Het woord tikken wordt ook gebruikt om de interactie tussen twee NFC-apparaten te omschrijven. U kunt bijvoorbeeld de achterzijde van uw BlackBerry-smartphone tegen een slim label tikken.
touch
Een aanraking is een gebruikersinteractie met een aanraakscherm dat gewoonlijk met een andere actie is gecombineerd, met één vinger. Bijvoorbeeld aanraken en slepen of aanraken en vasthouden.