De coderingssterkte instellen

Als codering van gegevens die op uw BlackBerry-smartphone worden opgeslagen, is ingeschakeld, kunt u de coderingssterkte instellen die uw smartphone gebruikt om gegevens te beschermen die u ontvangt wanneer uw smartphone is vergrendeld met een wachtwoord.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Codering.
  3. Wijzig het veld Sterkte.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.