Een certificaat gebruiken voor verificatie van uw smartcard

Voor deze taak moet u een smartcard en een wachtwoord gebruiken om uw BlackBerry-smartphone te ontgrendelen.
Als u een certificaat gebruikt voor verificatie van uw smartcard, verifieert het certificaat uw smartcard wanneer u uw smartcard gebruikt om uw smartphone te ontgrendelen.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Wachtwoord.
  3. Stel het veld Gebruikersverificatie indien nodig in op Smartcard.
  4. Wijzig het veld Certificaat voor verificatie.
  5. Druk op de toets Menu > Opslaan.
Als u geen certificaat meer wilt gebruiken voor de verificatie van uw smartcard, wijzigt u het veld Certificaat voor verificatie in Geen.