Uw smartphone vergrendelen wanneer u uw smartcard uit de smartcardlezer verwijdert

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Wachtwoord.
  3. Stel het veld Gebruikersverificatie indien nodig in op Smartcard.
  4. Schakel het selectievakje Vergrendelen bij verwijdering van kaart in.
  5. Druk op de toets Menu > Opslaan.