Een app sluiten zodat deze niet op de achtergrond wordt uitgevoerd

Het is raadzaam apps te sluiten wanneer u deze niet meer gebruikt om de prestatie van uw BlackBerry-smartphone te optimaliseren.
  1. Als u wilt zien welke toepassingen worden uitgevoerd, houdt u de toets Menu ingedrukt tot de toepassingsschakelfunctie wordt weergegeven.
  2. Klik op een toepassingspictogram.
  3. Voer een van de volgende acties uit in de app:
    • Druk op de toets Menu > Sluiten.
    • Druk op de toets Image of Escape key.Druk zo nodig meerdere malen op de toets Escape tot het beginscherm verschijnt.