Ik zie geen Geavanceerde stijlopties

Als u de typestijl van uw smartphone hebt gewijzigd in Direct, is de optie Geavanceerde stijlopties niet beschikbaar.

Als u de typestijl van uw smartphone terugwijzigt in een andere typestijl dan Direct, is de optie Geavanceerde stijlopties weer beschikbaar.