Het aantal op uw smartphone opgeslagen contactpersonen bekijken

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Contactpersonen.
  2. Druk op de toets Menu > Opties.
  3. Klik op een contactpersonenlijst.
Het veld Aantal vermeldingen geeft het aantal contactpersonen weer dat in de contactpersonenlijst is opgeslagen.