Informatie over meerdere contactpersonenlijsten

Als uw BlackBerry-smartphone aan meerdere e-mailaccounts is gekoppeld, bevat uw smartphone mogelijk contactpersonen van elk e-mailaccount. Als uw smartphone bijvoorbeeld is gekoppeld aan een zakelijk e-mailaccount en een persoonlijk e-mailaccount, kunt u uw zakelijke contactpersonenlijst en uw persoonlijke contactpersonenlijst op uw smartphone bekijken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.