Een persoonlijke distributielijst maken

U kunt persoonlijke distributielijsten gebruiken wanneer u e-mailberichten, PIN-berichten of tekstberichten verzendt. Persoonlijke distributielijsten die u maakt op uw BlackBerry-smartphone, worden niet weergegeven in de e-mailtoepassing op uw computer.

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Contactpersonen.
  2. Druk op de toets Menu > Nieuwe groep.
  3. Typ een naam voor de persoonlijke distributielijst.
  4. Druk op de toets Menu > Lid toevoegen.
  5. Klik op een contactpersoon.
  6. Herhaal stap 4 t/m 5 als u nog een contactpersoon wilt toevoegen.
  7. Druk op de toets Menu > Groep opslaan.