Rekenmachine gebruiken

Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Rekenmachine.