Wijzigen wat op het scherm wordt weergegeven als de smartphone wordt opgeladen

  1. Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Klok.
  2. Druk op de toets Menu > Opties.
  3. Verander het veld Tijdens opladen.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.