De gegevens van de telefonische vergadering opslaan

U kunt de gegevens van uw telefonische vergadering opslaan. Die gegevens worden dan automatisch aan de velden voor telefonische vergadering toegevoegd wanneer u een telefonische vergadering vanaf uw BlackBerry-smartphone maakt.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Agenda.
  2. Druk op de toets Menu > Opties > Telefonisch vergaderen.
  3. Typ de gegevens voor uw telefonische vergadering.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.