Een telefonische vergadering vanaf uw smartphone maken

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet u de organisator van de vergadering zijn. Als u niet de organisator van de vergadering bent, kunt u vanaf uw computer namens iemand anders een telefonische vergadering maken.
  1. Schakel in een vergadering het selectievakje Telefonische vergadering in.
  2. Typ de informatie voor de telefonische vergadering.
  3. Druk op de toets Menu > Opslaan.