Info over Bluetooth

Met Bluetooth®- kunt u een draadloze verbinding tot stand brengen tussen uw BlackBerry-smartphone en een Bluetooth-apparaat, zoals een handsfreecarkit of een draadloze headset.

Voor u uw BlackBerry-smartphone met een Bluetooth-apparaat kunt verbinden, moet u eerst de Bluetooth-technologie op beide toestellen inschakelen en daarna de toestellen koppelen. Door koppeling worden de toestellen met elkaar verbonden. Gewoonlijk moet een koppeling slechts eenmaal gedaan worden.

Nadat u de toestellen hebt gekoppeld, kunt u de toestellen verbinden wanneer het Bluetooth-apparaat binnen het bereik van uw BlackBerry-smartphone is (een normaal bereik is ongeveer 10 meter). Voor de beste resultaten mogen zich geen objecten bevinden tussen uw BlackBerry-smartphone en het Bluetooth-apparaat. Bijvoorbeeld: als uw BlackBerry-smartphone zich aan de rechterzijde van uw lichaam bevindt, draag de Bluetooth-headset dan in uw rechteroor.

Wanneer u Bluetooth-technologie inschakelt of wanneer u uw BlackBerry-smartphone met een ander Bluetooth-apparaat verbindt, verschijnen Bluetooth-statusindicatoren boven aan het beginscherm.