Opties instellen voor Wi-Fi-diagnoserapporten

Wanneer u bij het instellen van opties voor Wi-Fi-diagnoserapporten een standaardgeadresseerde opgeeft, wordt elke keer dat u een Wi-Fi-diagnoserapport verzendt, dat rapport door uw BlackBerry-smartphone naar die geadresseerde verzonden. Stel geen standaardgeadresseerde in als u elke keer wanneer u een rapport verzendt een geadresseerde wilt opgeven.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Netwerken en verbindingen > Wi-Fi-netwerk.
  3. Druk op de toets Menu > Problemen oplossen > Wi-Fi-diagnostiek.
  4. Druk op de toets Menu > Opties.
    • U neemt geavanceerde gegevens in Wi-Fi-diagnoserapporten op door het veld Weergavemodus te wijzigen in Geavanceerd.
    • U geeft een standaardgeadresseerde voorWi-Fi-diagnoserapporten op door de gegevens van die persoon in te voeren.
  5. Druk op de toets Menu > Opslaan.