Opties voor opgeslagen Wi-Fi-netwerken

Algemene opties

Optie

Beschrijving

Naam

Typ een weergavenaam voor het Wi-Fi-netwerk.

SSID

Voer de naam van het Wi-Fi-netwerk in.

Beveiligingstype

Stel het beveiligingstype in dat het Wi-Fi-netwerk ondersteunt.

Bandtype

Stel het type Wi-Fi-netwerk in. Wijzig dit veld niet als u het netwerktype niet weet.

SSID verzonden

Stel in of het Wi-Fi-netwerk zijn SSID verzendt.

IP-adres en DNS automatisch verkrijgen

Stel hier in of uw BlackBerry-smartphone een geschikt IP-adres, een subnetmasker, DNS-instellingen en een gatewayadres van het Wi-Fi-netwerk moet ontvangen.

Handover tussen toegangspunten toestaan

Stel in of uw smartphone verbonden blijft met het Wi-Fi-netwerk wanneer u zich tussen draadloze toegangspunten verplaatst.

VPN-profiel

Stel indien nodig een VPN-profiel in voor gebruik met het opgeslagen Wi-Fi-netwerk.

IP-adres

Typ het IP-adres voor uw smartphone.

Subnetmasker

Typ het subnetmasker voor het draadloze toegangspunt waarmee uw smartphone verbinding moet maken.

Primaire DNS

Typ de primaire DNS waarmee uw smartphone verbinding moet maken.

Secundaire DNS

Typ de secundaire DNS waarmee uw smartphone verbinding moet maken.

Adres standaardgateway

Typ het IP-adres van de standaardgateway waarmee uw smartphone verbinding moet maken.

Domeinachtervoegsel

Typ het domein waarvan uw smartphone gebruikmaakt voor het verwerken van hostnamen in IP-adressen.

Opties voor WEP

Deze opties worden weergegeven als u het beveiligingstype WEP kiest.

Optie

Beschrijving

WEP-sleutel selecteren

Stel het type WEP-sleutel in voor het Wi-Fi-netwerk.

WEP-sleutel

Voer de WEP-sleutel voor het Wi-Fi-netwerk in hexadecimaalindeling in.

Opties voor WPA/WPA2 Personal

Deze opties worden weergegeven als u het beveiligingstype WPA/WPA2 Personal kiest.

Optie

Beschrijving

Wachtwoordzin

Typ indien nodig de WPA- of WPA2™ Personal-wachtwoordzin om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk.

Opties voor WPA/WPA2 Enterprise

Deze opties worden weergegeven als u het beveiligingstype WPA/WPA2 Enterprise kiest.

Optie

Beschrijving

Enterprise Sub-Type

Stel indien nodig de zo nodig de enterprise-beveiligingsmethode in voor het Wi-Fi-netwerk.

Gebruikersnaam

Voer indien nodig de gebruikersnaam in die u gebruikt om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk.

Wachtwoord

Voer indien nodig het wachtwoord in dat u gebruikt om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk.

CA-certificaat

Stel het hoofdcertificaat in dat uw smartphone moet gebruiken om te controleren of met het juiste Wi-Fi-netwerk verbinding wordt gemaakt.

Clientcertificaat

Stel het certificaat voor verificatie in dat uw smartphone moet gebruiken om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk.

Beveiliging binnenste koppeling

Stel indien nodig het beveiligingsprotocol in dat het Wi-Fi-netwerk ondersteunt voor de interne verificatiemethode.

Token

Stel in of u een hardwaretoken wilt gebruiken om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk.

Serveronderwerp

Voer indien nodig de naam van het serveronderwerp in dat uw smartphone moet gebruiken om te controleren of met het juiste Wi-Fi-netwerk verbinding wordt gemaakt.

Server-SAN

Voer indien nodig de server-SAN in die uw smartphone moet gebruiken om te controleren of met het juiste Wi-Fi-netwerk verbinding wordt gemaakt.