Knipperende LED-melding voor draadloze dekking inschakelen

U kunt de LED-indicator instellen om u te melden wanneer uw BlackBerry-smartphone is verbonden met een draadloos netwerk.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Weergave > Schermweergave.
  3. Schakel het selectievakje LED-indicator bereik in.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.
Als uw -smartphone is verbonden met het draadloze netwerk, knippert de LED groen.
Schakel het selectievakje LED-indicator bereik uit als u de melding voor draadloze dekking wilt uitschakelen.