RSS-feeds

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Sociale feeds voor meer informatie over het gebruik van RSS-feeds op uw BlackBerry-smartphone. Druk op de toets Afbeelding van menutoets > Help.