Gebeurtenisgeluiden in- of uitschakelen

Gebeurtenisgeluiden waarschuwen u wanneer u uw BlackBerry-smartphone inschakelt, wanneer de batterij vol of bijna leeg is en wanneer u een USB-kabel of accessoire aansluit op of loskoppelt van uw smartphone.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Toegankelijkheid.
  3. Wijzig het veld Gebeurtenisgeluiden.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.