Beschrijvingen van knipperende LEDs

De LED boven op uw BlackBerry-smartphone knippert in verschillende kleuren om de beschreven statussen aan te geven.

Kleur van knipperende LED

Beschrijving

Groen

Geeft aan dat u zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. U kunt deze melding inschakelen of uitschakelen.

Blauw

Geeft aan dat uw smartphone is verbonden met een Bluetooth®--apparaat. U kunt deze melding inschakelen of uitschakelen.

Rood

Geeft aan dat u een nieuw bericht hebt ontvangen. De LED knippert ook wanneer uw smartphone toegang krijgt tot gegevens op een smartcard. U kunt deze melding inschakelen of uitschakelen. U kunt ook de LED-kleur voor beltonen, berichtmeldingen, gebeurtenisherinneringen en andere toepassingsmeldingen wijzigen met de profielen voor geluid en waarschuwingen.

Amber

Geeft aan dat de batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen. U kunt deze melding niet inschakelen of uitschakelen. De geelbruine LED knippert wanneer uw smartphone is uitgeschakeld en wordt opgeladen. Deze indicator brandt ononderbroken groen wanneer de batterij helemaal is opgeladen.