Een opgeslagen draadloos Wi-Fi-netwerk wijzigen, verplaatsen of verwijderen

  1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren.
  2. Klik op Wi-Fi-netwerk > Opgeslagen Wi-Fi-netwerken.
  3. Markeer een opgeslagen Wi-Fi-netwerk.
  4. Druk op de toets Menu.
    • Klik op Bewerken als u de opties voor het opgeslagen netwerk wilt wijzigen. Wijzig de opties. Klik op Opslaan.
    • Klik op Verplaatsen als u het opgeslagen netwerk wilt verplaatsen en u de volgorde waarin uw BlackBerry-smartphone probeert verbinding te maken met uw opgeslagen netwerken wilt wijzigen. Klik op een nieuwe locatie.
    • Klik op Verwijderen als u het opgeslagen netwerk wilt verwijderen.